Identyfikacja wizualna Twojej marki

Odpowiedzi z formularza, który masz przed sobą, pozwolą mi zaprojektować spójny wizerunek Twojej marki, który odzwierciedla jej historię, wartości, jakość oraz potrzeby klienta docelowego. Zastanów się proszę nad każdym z wymienionych tutaj zagadnień i niczego nie pomijaj. To pozwoli rzetelnie przeanalizować Twój biznes i wprowadzić skuteczne zmiany.

Jaka jest jego płeć, wiek, jakim budżetem dysponuje, jakie są jego potrzeby, co lubi?
Możesz podać linki do przykładów.